Aplikovaná veda o údajoch s certifikáciou Python - IgmGuru

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Aplikovaná veda o údajoch s certifikačným kurzom Python -IgmGuru

IgmGuru's Data Science s certifikáciou Python Kurz bol navrhnutý po konzultácii s niektorými z najlepších v odbore a tiež s učiteľmi, ktorí vyučujú na niektorých z najlepších univerzít. Dôvodom, prečo sme to urobili, je to, že sme chceli začleniť témy a techniky, ktoré sa praktizujú a sú v priemysle žiadané – uskutočňovať ich s pomocou pedagogiky, ktorá sa dodržiava na univerzitách – druh aplikovanej vedy o údajoch s pythonom. Vďaka tomu sú naši študenti pripravenejší na priemysel/zamestnanie. IgmGuru's Online školenie Data Science s Pythonom kurz je vstupnou bránou k vašej kariére Data Science.

Pozri Tiež: