Príklad operátora krátkej deklarácie Golang

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Operátor krátkej deklarácie Golang sa používa na vytváranie premenných so správnym názvom a počiatočnou hodnotou. Primárnym účelom použitia operátora krátkej deklarácie je deklarácia a inicializácia súboru lokálne premenné vnútri funkcií a zúžením rozsahu premenných. Typ výrazu definuje typ premennej.

upgrade ubuntu 18.10 na 19.04

Operátor krátkeho vyhlásenia Golang

Krátka deklarácia premennej používa nasledujúcu syntax.

ShortVarDecl = IdentifierList ':=' ExpressionList

Tu musíte inicializovať premennú hneď po deklarácii. Použitím kľúčového slova var sa však môžete vyhnúť inicializácii v čase deklarácie.Typ premennej nie je potrebné spomínať. Na vyhodnotenie typu premennej sa používa výraz alebo hodnota na pravej strane.

#choď #golang

appdividend.com

Príklad operátora krátkej deklarácie Golang

Operátor krátkej deklarácie Golang sa používa na vytváranie premenných so správnym názvom a počiatočnou hodnotou. Primárnym účelom použitia operátora krátkej deklarácie je deklarácia a inicializácia ** miestnych premenných ** vo vnútri funkcií a zúženie rozsahu premenných. Typ výrazu definuje typ premennej.

javascriptové pole lokálneho úložiska

Pozri Tiež: