Úvod do zoznamov v R.

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Zoznamy môžu obsahovať komponenty rôznych typov. Naučte sa vytvárať, pomenovávať a podmnožovať tieto zoznamy.

Obrázok k príspevku

Pomenovanie komponentov v zozname zaistí, že nezabudneme, čo znamenajú. Naše komponenty môžeme pomenovať počas vytvárania zoznamu alebo neskôr. Napríklad,# Name components directly during list construction. my_list <- list(name1 = your_comp1, name2 = your_comp2)

vytvorí zoznam s komponentmi s názvom | _+_ |, | _+_ | , a tak ďalej. Na pomenovanie zoznamu po ich vytvorení používame | _+_ | fungujú ako pri vektoroch. Tým sa dosiahne to isté, čo sme urobili vyššie:

name1

Aby ste to skúsili

Pridajte názvy k komponentom | _+_ | . môžete použiť názvy | _+_ |, | _+_ | a | _+_ | pre | _+_ |, | _+_ | a | _+_ |.

name2

Riešenie

names()

#r-programovanie #r #dátová veda #programovanie #analýza dát #analýza dát

smerom kdatascience.com

Úvod do zoznamov v R.

Zoznamy môžu obsahovať komponenty rôznych typov. Naučte sa vytvárať, pomenovávať a podmnožovať tieto zoznamy. Argumenty funkcie list () sú súčasťami zoznamu (comp1, comp2, ...).

Pozri Tiež: