JavaScript Math.exp () Príklad | Exponenciálne v Javascripte

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

JavaScript Math.exp (x) je vstavaná metóda, ktorá sa používa na nájdenie exponenciálneho ex, kde e je Eulerovo číslo. Metóda exp () môže byť užitočná v niekoľkých programoch zahŕňajúcich matematické výpočty. Od exp () je statická metóda Matematika , dá sa použiť bez vytvorenia objektu.

JavaScript Math.exp ()

Javascript Matematika . exp () funkcia sa používa na vrátenie ex, kde x je argument a e je Eulerovo číslo, ktoré je základom prirodzených logaritmov. exp () je statická metóda Matematika; preto , vždy sa používa ako Matematika . exp () , a nie ako spôsob Matematika objekt vytvorený.

Syntax

Math.exp(x)

#javascriptnápady na projekty node js

appdividend.com

JavaScript Math.exp () Príklad | Exponenciálne v Javascripte

JavaScript Math.exp (x) je vstavaná metóda, ktorá sa používa na nájdenie exponenciálneho ex, kde e je Eulerovo číslo. Dá sa použiť bez vytvorenia objektu.

Pozri Tiež: