Vytvorte rozhodovací povrch pre algoritmy strojového učenia v Pythone

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Klasifikačné algoritmy sa učia priradiť menovky tried k príkladom, aj keď ich rozhodnutia môžu vyzerať neprehľadne.

Populárnou diagnostikou na pochopenie rozhodnutí prijatých klasifikačným algoritmom je rozhodovací povrch . Toto je graf, ktorý ukazuje, ako vhodný algoritmus strojového učenia predpovedá hrubú mriežku v priestore vstupných funkcií.

Plocha rozhodovacej plochy je účinný nástroj na pochopenie toho, ako daný model vidí predikčná úloha a ako sa rozhodla rozdeliť priestor vstupných funkcií podľa označenia triedy.V tomto tutoriále zistíte, ako vykresliť rozhodovací povrch pre algoritmus klasifikačného strojového učenia.

Po dokončení tohto tutoriálu budete vedieť:

  • Rozhodovací povrch je diagnostický nástroj na pochopenie toho, ako klasifikačný algoritmus rozdeľuje priestor funkcií.
  • Ako vykresliť rozhodovací povrch pre používanie jasných štítkov tried pre algoritmus strojového učenia.
  • Ako vykresliť a interpretovať rozhodovací povrch pomocou predpovedaných pravdepodobností.

#python strojové učenie #ml #python

machinelearningmaster.com

Vytvorte rozhodovací povrch pre algoritmy strojového učenia v Pythone

Klasifikačné algoritmy sa učia priradiť menovky tried k príkladom, aj keď ich rozhodnutia môžu vyzerať neprehľadne. Populárnou diagnostikou na pochopenie rozhodnutí prijatých klasifikačným algoritmom je rozhodovací povrch. Toto je graf, ktorý ukazuje, ako vhodný algoritmus strojového učenia predpovedá hrubú mriežku v priestore vstupných funkcií. Rozhodovací povrch je účinný nástroj pre

Pozri Tiež: