Príklad funkcie Python setattr ()

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Python setattr () je vstavaná metóda, ktorá nastavuje hodnotu daného atribútu objektu triedy. Všetci vieme, že premennej triedy môžeme priradiť hodnotu pomocou funkcie konštruktora a objektu. Okrem toho však existuje jedna alternatívna metóda setattr () metóda.

Python setattr ()

Python setattr () je možné použiť na priradenie hodnoty None ľubovoľnému atribútu objektu. Na inicializáciu nového atribútu objektu je možné použiť Python setattr ().

Pozrite si nasledujúcu syntax.setattr(object, name, value)

Funkcia používa nasledujúce tri parametre.

predmet _: _Object je ten, ktorého atribút sa má nastaviť alebo zmeniť.

názov _: _Name je reťazec, ktorý obsahuje názov atribútu, ktorý sa má nastaviť.

#python #python setattr

appdividend.com

Príklad funkcie Python setattr ()

Python setattr () je funkcia, ktorá nastavuje hodnotu daného atribútu objektu triedy. Parameter setattr () možno použiť na priradenie položky None k atribútu.

Pozri Tiež: