Stack Class in Java Tutorial | Príklad triedy Java Stack

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Trieda stacku v Jave je špeciálny druh dátovej štruktúry, ktorú je možné považovať za lineárnu štruktúru reprezentovanú fyzickým zásobníkom alebo hromadou. V štruktúre dát zásobníka môžeme vykonávať vkladanie a odstraňovanie položiek. V tejto štruktúre údajov môžeme pridať alebo odstrániť prvok z hornej časti štruktúry.

Trieda stackov v Java

Java Stack je staršia trieda Collection. Rozširuje triedu Vector o päť operácií na podporu LIFO Operácie (Last In First Out). Je k dispozícii v zbierke API od verzie Java 1.0. Ako zoznam implementovaných vektorov je trieda Stack tiež triedou implementácie zoznamu, ale NEPODPORUJE všetky operácie vektora alebo zoznamu. Pretože Stack podporuje LIFO, je tiež známy ako Zoznamy LIFO . Java je objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý všetci dobre vedia.

#java #java stack class #programmingappdividend.com

Stack Class in Java Tutorial | Príklad triedy Java Stack

Trieda stacku v Jave je špeciálny druh dátovej štruktúry, ktorú je možné považovať za lineárnu štruktúru reprezentovanú fyzickým zásobníkom alebo hromadou.

Pozri Tiež: