Podmienky používania

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Podmienky používania

Vitajte na stránke VerifiedTokenFramework.com. Pokračovaním v používaní našej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania.

1. Informácie na Stránke

Všetky informácie uvedené na VerifiedTokenFramework.com slúžia len na všeobecné informačné účely. Naším cieľom je zabezpečiť presnosť a aktuálnosť informácií, nemôžeme ich však zaručiť, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z použitia informácií zo stránky.

2. Duševné vlastníctvo

Všetok obsah na VerifiedTokenFramework.com vrátane textu, obrázkov, log a ochranných známok je vlastníctvom VerifiedTokenFramework.com a je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach.3. Vylúčenie zodpovednosti

Používanie stránky a akýchkoľvek informácií na nej obsiahnutých je na vaše vlastné riziko. VerifiedTokenFramework.com nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody súvisiace s používaním stránky alebo spoliehaním sa na jej informácie.

4. Zmeny Podmienok

VerifiedTokenFramework.com si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky používania kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pokračovaním v používaní stránky po vykonaní zmien súhlasíte s upravenými podmienkami.

Pozri Tiež: