Výukový program pre klienta a server UDP v Pythone

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Vitajte v tomto kurze o návode na programovanie soketu Python. V tomto videu uvidíme Základy soketu UDP klient/server v Pythone s príkladom. Sieťové programovanie v Pythone Práca so soketmi UDP je veľmi jednoduchá. uvidíme, ako odosielať a prijímať údaje UDP v Pythone. Užívateľ Datagram klient a server.

Cieľom tohto tutoriálu o programovaní soketov je naučiť sa vytvárať aplikácie klient/server, ktoré komunikujú pomocou soketov. Pozrime sa na množstvo protokolov na úrovni aplikácií (HTTP, DNS, FTP, SMTP, POP, IMAP, ...). Cieľom tohto kurzu je porozumieť princípom vytvárania sietí, naučiť sa funkcie TCP a UDP, naučiť sa implementovať programy Python na prístup k sieťovým funkciám. Uvidíme príklady Pythonu pre klientske a serverové programové štruktúry atď.

#python #udp klient #serverwww.youtube.com

Výukový program pre klienta a server UDP v Pythone

Výukový program pre klienta a server UDP v Pythone. Základy soketu klienta/servera UDP v Pythone uvidíme s príkladom. Sieť ...

Pozri Tiež: